DE WATERVOGEL

Galerie en beeldentuin

Congo - stam Luba

lubabeeldnr4
Lubabeeld, zittende vrouwenfiguur - nr 4
Prijs € 350 - LU bl 140 t/m 147

 
 

salampassumaskernr241
Salampassu-masker - nr 241
Prijs € 250 - LU bl 213
 
 
 

 

beeld 349
Vrouwenfiguur met schaal, de schaal bevatte
kaoline, witte aarden met magische krachten.
Symboliseert de macht van de koning en verwijst
naar de betekenis van de vrouw - nr 349
Prijs € 500 - LU bl 15

lubastafnr340
Ceremoniële staf van de Luba. Dergelijke
staven waren eigendom van vorsten en
hoogwaardigheidsbekleders ter bevestiging
van hun macht enpositie. Ze werden door de
vorst doorgegeven aan zijn opvolger. -nr 340
Prijs € 200 - KA bl 173

 

 

booghouderlubanr256
Booghouder Luba. Behoorde tot de heiligste
voorwerpen van de Lubakoningen en hoofdmannen,
symbool van koninklijk gezag - nr 256
Prijs € 400 - KA bl 173
 
 

chimpanseemasker-luba-hemba
Chimpanseemasker Luba-Hemba
Prijs € 1200 - nr 8p
detail-chimpanseemasker
Detail Chimpanseemasker