DE WATERVOGEL

Galerie en beeldentuin

Mali

Onderaan de pagina vindt u een kaart van Mali

Klik voor foto's op de naam van de betreffende stam:

Bamana/Bambara

Djennee

Dogon

De Dogon, 180 mijl ten zuiden van Timboektoe op de kliffen van Bandiagara, telt 400.000 inwoners. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van deze regio's en de dorheid van het klimaat hebben de Dogon geïsoleerd en dus konden ze hun oude religieuze gewoonten en de manieren van het maken van de nodige werktuigen voor hun houtsnijwerk behouden. De bewoners van de Dogon geloven dat Amma de oorspronkelijke bedenker is van alle krachten van het universum en  zijn afstammeling Lebe is de god van plantaardige wedergeboorte. De oorspronkelijke voorouders, genaamd Nommo , waren goden.  Ze zijn  in de hemel geschapen door de Schepper God Amma en neergedaald  uit de hemel naar de aarde in een ark.
Voor de verschillende sekten is de Hogon  zowel priester als politiek  leider van het dorp. Hij is ook belast met de cultus van Lebe,  de mythische slang.  Bijgestaan door de smid, leidt hij agrarische ceremonies. De  smeden en houtsnijders  vormen een aparte kaste, hun beroep gaat van vader op zoon.  Zij kunnen alleen trouwen binnen hun eigen kaste. De  Dogonkunst is zeer veelzijdig,  gemeenschappelijke stilistische kenmerken - zoals een tendens naar stilering - zijn duidelijk zichtbaar op de beelden en maskers. Hun kunst gaat over de mythen waarvan het complexe samenspel  het leven van het individu regelt.  De beelden worden bewaard op ontelbare plaatsen van aanbidding, persoonlijke of familiale altaren, altaren voor regen, altaren voor de bescherming jagers etc. De subjectieve indruk is er één van onbeweeglijkheid met een mysterieus  gevoel van  plechtige ernst en serene majesteit,  maar  ze dragen op hetzelfde moment een latente beweging over.
Sommige Dogon beelden zijn reconstructies van de hermafrodiete silhouetten van de Tellem, met opgeheven armen en een dikke patina gemaakt van bloed en gierstbier. De zittende vrouwelijke figuren, hun handen op hun buik, in verband met de vruchtbaarheidscultus, zijn reïncarnaties van de eerste voorouder , die stierf in het kraambed.  Vrouwen die een kind verwachten offeren voedsel en voorwerpen. Knielende standbeelden van beschermende geesten zijn geplaatst aan het hoofd van de doden om hun spirituele kracht te absorberen.  Ruiters zijn symbolen  van het feit dat, volgens de mythe, het paard het eerste dier op aarde was.

 

De Dogon-stijl heeft zich ontwikkeld tot een soort van kubisme:  eivormig hoofd, schouders vierkant, taps toelopende uiteinden, spitse borsten, onderarmen en dijen parallel langs het lichaam, gestileerde kapsels. Gesneden dierfiguren, zoals honden en struisvogels, worden geplaatst op altaren om  geofferde dieren te herdenken . De deuren van graanschuren, krukjes en de posten van het huis zijn ook versierd met figuren en symbolen. Er zijn bijna tachtig stijlen van maskers, maar hun fundamentele eigenschap is het gebruik van geometrische vormen, los van de verschillende dieren die ze geacht worden te vertegenwoordigen. De structuur van een groot aantal van de maskers is gebaseerd op het samenspel van verticale en horizontale lijnen en vormen. Een andere grote groep heeft driehoekige, conische vormen.  Alle maskers hebben grote ogen en gestileerde geometrische kenmerken.  De maskers zijn vaak veelkleurig,  maar  veel van de kleur  is verloren gegaan, omdat ze na de plechtigheden op de grond werden geplaatst, waar de termieten vrij spel hadden.

 

mali