DE WATERVOGEL

Galerie en beeldentuin

Nigeria

Onderaan de pagina vindt u een kaart van Nigeria

Klik voor foto's op de naam van de betreffende stam:

Benin

Ibo / Igbo

De Igbo (Ibo) leven hoofdzakelijk in de beboste gebieden van zuid west Nigeria aan beide kanten van de Niger rivier, ze zijn landbouwers en handelaars, maar jagen en vissen doen zij ook.
Zij zijn onderverdeeld in drieëndertig subgroepen die over ongeveer twee honderd dorpen verspreid liggen in de bossen en moeraslanden. De hoofden van families vormen de raad van oudsten, welke hum macht met talrijke geheime genootschappen delen. Deze genootschappen oefenen grote politieke en sociale invloed uit. Er is sterke sociale druk naar individueel onderscheid, en de mensen kunnen zich omhoog bewegen naar een volgende rang door het aantonen en verwezenlijken van hun grootmoedigheid.

Yorouba

De Yoruba wonen in Zuidwest-Nigeria en Benin. De meeste kunst van de Yoruba is gemaakt ter ere van de goden en voorouders en omdat er meer dan 401 bekende goden zijn is er veel beeldhouwwerkgemaakt.

Mumuye

Het koninkrijk Benin werd opgericht door de zoon van een koning uit Ife in de vroege 14e eeuw na Chr. Het was gelegen in het bosgebied van het zuiden van Nigeria. De kunst van het bronsgieten werd geïntroduceerd rond het jaar 1280. Het koninkrijk bereikte zijn maximale omvang en artistieke pracht en praal in de 15e en 16e eeuw. For a long time the Benin bronze sculptures were the only historical evidence dating back several centuries into the West African past, and both the level of technical accomplishment attained in bronze casting, as well as the monumental vigor of the figures represented, were the object of great admiration.
In de dertiende eeuw was Benin een agglomeratie van boerderijen, omgeven door muren en een gracht. Elke clan was onderworpen aan de OBA (koning). De "Benin stijl" is hofkunst  uit het paleis van de OBA, en heeft niets gemeen met tribale kunst. De OBA had een gilde van kunstenaars in dienst, die allen in hetzelfde district van de stad leefden. Bronzen objecten die door de koning waren besteld werden in het paleis opgeslagen. Het rijk floreerde tot 1897, toen het paleis werd geplunderd door de Engelsen  als vergelding voor een hinderlaag, dat de Britse vice-consul zijn leven had gekost.
De vele messing koppen, vrij-staande figuren en groepen, plaq

 

uettes in reliëf, kleine expressieve maskers en dieren, gegoten door Benin metaalbewerkers, enz. werden gemaakt voor het koninklijk paleis. De hoofden werden geplaatst op de altaren van koningen. Toen de Britse troepen Benin City in 1897 veroverden waren ze wel verbaasd om objecten te vinden van grote hoeveelheden gegoten messing. Het worden 'Benin bronzen' genoemd, hoewel ze grotendeels uit messing bestaan. De meeste werden gemaakt voor en in verband met hofceremonies. De beelden van een luipaard waren het exclusieve eigendom van de OBA - de luipaard was een koninklijk dier.
Na de bloedige Britse strafexpeditie naar Nigeria werden ongeveer drieduizend messing, ivoren en houten voorwerpen verzonden naar de westerse wereld. Geleerden en kunstenaars waren verbijsterd door de kwaliteit en de pracht van deze objecten. Meer  dan 1.000 koperen platen uit  het paleis van de OBA werden geconfisceerd . Dating from the 16 th and 17 th centuries, these plaques were secreted in a storage room. Ze tonen de OBA in vol ornaat, samen met zijn adel, krijgers en Portugese handelaren.  
kop967_small
bronzen kop - nr 967
Prijs € 1.500 
nigeria